KATEGORI
[hjem] 1-5 av 5

Skolesekken

01.04.14

publisert av Sjomann 01.04.14 15:05


../innovaeditor/assets/Sjomann/IMG_7298b.jpg

Foto: TSS. Over: Byskogen 9A, under Byskogen 9B

Tønsberg Sjøfartshistoriske Senter gjennomfører i disse dager et undervisningsopplegg for alle 9. klasser, over 450 elever, i Tønsberg kommune i samarbeid med Tønsbergs kulturelle skolesekk. Den foregår over to undervisningstimer for hver klasse og handler om Svend Foyns liv og hvalfangsten i Antarktis. I den sammenheng viser vi også en film fra en hvalfangstekspedisjon. Innlagt er også en kort omvisning i museet
I dag har Byskogen 9A vært på besøk på formiddagen og Byskogen 9B på ettermiddagen. Dette er 5. året vi avholder denne undervisningen. Hvert år tar vi hensyn til impulser fra elevene og nye ideer fra medlemmene og foretar stadig forbedringer av undervisningsopplegget. I år har vi derfor lagt inn kart i og litt mer informasjon i bildeforedraget om Svend Foyn og vi har dessuten tatt i bruk en nyanskaffet film om hvalkokeriet "Pelagos" fra Tønsberg. (Se artikkel nedenfor) Den erstatter nå en film vi hadde om "Thorshøvdi" fra Sandefjord. De som underviser er medlemmer av foreningen og har lang erfaring fra hvalfangst og sjøfart.
Basert på elevenes kommentarer når de kommer inn i museet og interesse under en liten omvisning, deres engasjement i timen og lærernes uttalelser etterpå har vi inntrykk av at dette er et verdifullt innslag i skolenes historieundervisning.

 

 
Publisert i kategorien: Skolesekken
18.04.13

publisert av Sjomann 18.04.13 18:49


../innovaeditor/assets/Sjomann/HAS Sjofartshistorien for ungdom004.JPG

Teksten nedenfor er et sammendrag fra en helsides artikkel som sto i Tønsbergs Blad 12. april.

For 4. år på rad avholder Tønsberg Sjømannsforening, som en del av Den Kulturelle Skolesekken, to undervisningstimer i Tønsberg Sjøfartshistoriske Senter, Tollboden brygge for hver av 9. klassene i Tønsberg kommune.  Her får til sammen ca. 500 elever hvert år både høre og se om hvalfangst og Svend Foyns store rolle i denne fangsten, og det av ekte hvalfangere.

Formannen i Tønsberg Sjømannsforening, Kay O. Myhre, som også er en av “lærerne”, kan fortelle at responsen vi hele tiden har fått er overveldende. Etter foredragene hagler det med spørsmål og flere elever kan fortelle at de har slektninger som også har vært på hvalfangst. Han sier videre at dette er en ubetinget suksess og en flott anledning for oss til å ivareta den lokale sjøfarts- og hvalfangsthistorien.

Undervisningen er basert på både bilde- og filmfremvisning, foredrag og omvisning i Sjøfartssenteret. Dette er noe vi vil fortsette med også i årene som kommer. Det skal ikke stå på oss forsikrer foreningsleder Myhre.

 

Foto over: Harald Strømnæs. Elever fra 9. klasse på Kongseik skole sammen med Sjøkaptein Svein Willy Holbu i museets amfi.

Foto under: Harald Strømnæs. Sjømannsforeningens formann forteller om harpunkanonen.

 
Publisert i kategorien: Skolesekken
21.04.12

publisert av Sjomann 21.04.12 09:48


../innovaeditor/assets/Sjomann/skolesekk.JPG

 

21. april 2012 skrev Tønsberg Blad v/Morten Børsum: Alle byens (kommunens) niendeklassinger får denne våren undervisning om Svend Foyn og hvalfangsten.De første klassene som får tilbudet i år er fra Ringshaug ungdomsskole.

Erfarne foredragsholdere

Åtte medlemmer av Tønsberg Sjømannsforening, som eier og driver senteret, deler på å undervise elevene.

“Hvordan er responsen fra elevene?” “Veldig bra. De sitter musestille og lytter. Noen har hatt familie på hvalfangst, så noen spørsmål kommer. Lærerne er opptatt av dette, og noen noterer ting for å bruke det i undervisningen senere” sier Sigmund Opthun, en av de frivillige fra sjømannsforeningen som underviser elevene.

Mens vi prater står hans kollega Einar Sjuve i sjøfartssenterets lille auditorium og forteller klasse 9D fra Ringshaug ungdomsskole om Svend Foyn og om moderne hvalfangst.

Einar Sjuve hadde fjorten sesonger på “Pelagos”. Sigmund Opthun var ute to sesonger med “Pelagos”, den ene som messegutt, den andre som byssegutt. “ Jeg var messegutt for Sjuve” forteller Ophtun.

Opplegget er slik: “Først holder vi et foredrag på 45 minutter. Det handler om Svend Foyn og hans historie fra dag en i 1809 til han dør i 1894. Pluss litt om moderne hvalfangst, som foregikk i Sydishavet. Etter foredraget er det ti minutter frikvarter. Så kjører vi en film på ca. 30 minutter og til slutt er det omvisning i hvalfangst- og sjøfartsavdelingene. Hele opplegget tar to timer” sier Ophtun.

Siste hvalsesong

Hvalfangstfilmen er fra ekspedisjon Thorshavet fra 1965 – 66. “Dette var den ene av de to siste norske hvalfangstekspedisjonene i Sydishavet” forteller Optun.

Dette er tredje år på rad Tønsberg Sjømannsforening har dette opplegget på sitt sjøfartshistoriske senter. Opplegget inngår i, og støttes med midler fra, Den Kulturelle Skolesekken

 

Foto over: Morten Børsum. Klasse 9D ved Ringshaug ungdomsskole. Imidten under: Sigmund Opthun. Imidten over Einar Sjuve. Begge fra sjømannsforeningen.

Foto under: Eldar Sveinung. Tatt i museet. "Hval forut"!

 
Publisert i kategorien: Skolesekken
14.05.11

publisert av Jørgen Kirsebom 14.05.11 21:53


../innovaeditor/assets/admin/Skolesekken 2.jpg

Foto fra tønsbergs Blad

Prosjekt "SJØFARTSBYEN TØNSBERG”

Skolesekken 2011 ”SJØFARTSBYEN TØNSBERG” 

 
Undervisningen er utbeidet i samarbeid med Den kulturelle skolesekken i Tønsberg Kommune.
 
Temaet var, i år som i fjor ”Svend Foyn og Hvalfangsten”
 
Det ble gjort et grundig forarbeid av våre instruktører: Kay Myhre, Einar Sjuve, Svein Willy Holbu, Gunnar Fadum og Sigmund Opthun før årets møteserie. Sammen med Tormod Pettersen ble det laget en forbedret og noe mer omfattende lysbildeserie. Dette dannet samtidig grunnlaget for manuset som alle brukte for å få en så enhetlig presentasjon som mulig.  Det ble foretatt ”prøve-forelesninger” slik at tiden, 45 minutter, strakk til. Etter innspill fra lærere som var med på fjorårets serie, ble manus justert med noe mindre detaljer, så som årstall, lengde i fot, størrelser i tonn o.s.v., og noe mer fokus på historier fra livet om bord, - gjerne selvopplevde episoder. 
 
Det viste seg etter hvert at lærene, som fulgte elevene sine, hadde gjort bedre forberedelser i år. Spørsmålene fra elevene, og lærerne, viste det. 
Det var i alt 18 klasser med, til sammen 448 elever, som var på besøk hos oss i år. Og, i år som i fjor, elevene er veldig hyggelige, veloppdragne og oppmerksomme. 
 
Tolvsrød, den 14. mai 2011.
Eldar Sveinung, Prosjektleder
 
Billedtekst:
Elevene samlet i hvalfangstavdelingens amfí.Publisert i kategorien: Skolesekken
31.05.10

publisert av Jørgen Kirsebom 31.05.10 21:59


../innovaeditor/assets/admin/skolesekken1.JPG
Sjømannsforeningen har i våres hatt et samarbeid med Tønsberg Kommune gjennom ”Den kulturelle skolesekken”.  Temaene har vært Hvalfangst og Svend Foyn.

Ifølge turne-listen fra Tønsberg Kommune har det vært 457 elever, fordelt på 19 klasser, som sammen med sine lærere har fått omvisning, og ikke minst, orientering om temaene. Elevene satt da i vårt auditorium hvor omviserne viste bilder på PC-kanon. Noen av dem fortalte levende om sine egne opplevelser på hvalfeltet. Alle elevene kom fra niende klassetrinn. De har vært høflige og oppmerksomme. En hyggelig erfaring for alle impliserte.

Følgende har vært omvisere: Thorstein Gjermundrød ,Einar Sjuve, Kay O. Myhre, Finn-Aage Christoffersen, Sigmund Opthun og Gunnar Fadum.
Vi synes selv at dette har gått bra og vil tilby Skolesekken at vi gjentar dette til neste år. Gjerne med sammen årsklasser og samme temaer. Dette er også en god markedsforing av vårt ”Sjøhistoriske Senter”.

Eldar Sveinung
Prosjektansvarlig

Billedtekster:

Hovedbildet: Elevene samlet i sjøfartsavdelingens amfí


Sjøkaptein Finn-Aage Christoffersen viser og forteller om hvalkokerier


Sjøkaptein og hvalskytter Thorstein Gjermundrød (92 år) forteller og svarer på spørsmål
Publisert i kategorien: Skolesekken

[hjem] 1-5 av 5