KATEGORI
[hjem] [forrige] 1 ... 4 5 6 [7] 8 9 10 ... 23 [neste]31-35 av 114

Nyheter

01.06.17

publisert av Sjomann 01.06.17 13:06


../innovaeditor/assets/Sjomann/20170515_100459a.jpg

Huskomitéen: Fra venstre: Arnulf B. Olsen, Ole Jacob Olsen, Ole M. Brynjulfsen, Huskomiteens leder Sigmund Ophtun, Per Thorstein Høgset og Tore Smith.


For å drifte og videreutvikle Tønsberg Sjømannsforenings aktiviteter er det bl.a. utnevnt tre komiteer: Hus-, Kultur- og Arrangementskomitéen.
Huskomitéens oppgaver er i samarbeid med styret å forvalte eiendom og inventar samt følge opp serviceavtaler, fungere som vaktmester og samarbeide med Kulturkomitéen om drift og vedlikehold av Tønsberg Sjøfartshistoriske Senter.
Huskomitéen forestår den løpende drift av eiendommen, indre og ytre vedlikehold, følger opp Branntekniske forskrifter og at leietagere utfører sine pålegg. Blant deres gjøremål er også å holde plassen rundt Tollboden ren og ryddig.


Bildene nedenfor viser Huskomitéens medlemmer i full aksjon med nettopp dette like før vi alle kan feire årets 17. mai.


     

Publisert i kategorien: Nyheter
29.05.17

publisert av Sjomann 29.05.17 10:56


../innovaeditor/assets/Sjomann/shant8mai_1.png

Foto: Tønsberg kommune: Formann i Tønsberg Sjømannsforening Tore Simonsen sammen med foreningens shantykor.

 

Frigjørings- og veterandagen 8. mai er offisiell flaggdag fra 1962. Frigjøringsdag for å markere frigjøringen fra Tyskland i 1945, veterandag fra 2011 for å hedre de som vokter vår frihet.
Frigjørings- og veterandagen i Tønsberg startet i Tønsberg med åpen dag på Berg kretsfengsel, fortsatte med fredsmarsj ned til byen, bekransning og tale for dagen i Minneparken, omvisning i Slottsfjells-tunnelene og servering med kulturinnslag på Seterkafeen.
Arrangementet ved minnesmerket over de falne i 2. verdenskrig var i regi av Tønsberg Sjømannsforening. I sin tale rettet Formann Tore Simonsen en spesiell takk til krigsveteraner og ikke minst krigsseilere for at vi nå kan glede oss over 72 år i frihet. Men han påpekte at fremdeles pågår det kriger, ikke minst i Midtøsten. Han ba oss derfor om ikke å glemme hverken hva vi selv engang opplevde eller de som nå lider under krig og siterte Arnulf Øverland:
Du må ikke sitte i ditt hjem og si det er sørgelig, stakkars dem! Du må ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv! Jeg roper med siste pust av min stemme, du har ikke lov til å gå der å glemme.
Han takket deretter for vår frihet og bekranset minnesmerket over de falne. Tønsberg Sjømannsforenings shantykor avsluttet med å synge «Rio Grande» og «Rolling Home».

 
Publisert i kategorien: Nyheter
06.05.17

publisert av Sjomann 06.05.17 13:00


../innovaeditor/assets/Sjomann/20170430_130222a.jpg

Flotte fritdsbåter i Tønsberg havn. Utstilling var det også ved Vikingplassen.

 

I helgen 29. april til 1. mai var det årets store båtmesse i Tønsberg havn som trakk folk til byen. I praktfullt vær med strålende sol kunne både kjøpelystne og bare skuelystne prominere på Tønsberg brygge og se både båtdrømmer og fartsbåter samt vannscootere, biler, mange salgs- og demonstrasjonsboder og naturligvis godteri- og pølseboder.
En 22 fots åpen snekke, riktignok produsert i Nederland, vakte berettiget oppsikt. Det gjorde også en 22 meter, eller hele 72 fots havcruiser, Ocean Princess. Den var ikke til salgs, men til utleie. Skjønt charter heter det vel med en såpass stor båt.
Båtmessesjef Frode Sundsdal - han driver som kjent også med farstbåter og får sikkert en tavel sommer - hadde bange anelser da han var på Tønsberg brygge i vind og haglvær på fredag, men overlykkelig over det flotte været på lørdag. Gjennom helgen kom det flere tusen besøkende til denne populære båtmessen.
I småbåthavnen var det fullt av fritidsbåter. Et sikkert tegn på at nå nå er det like før båtsesongen er i gang for fullt. Mye å se på i Tønsberg denne helgen.


   

Tett i tett med folk i havna. - Fartsvidunder som snart skal rase rundt i havna.


Mange båtbesøk i småbåthavna også.
Publisert i kategorien: Nyheter
06.05.17

publisert av Sjomann 06.05.17 12:10


../innovaeditor/assets/Sjomann/Tollskilt1_2.jpg

Foto: Arnulf Olsen: Nytt fasadeskilt på Tollboden

 

 

Først litt om Tønsbergs byvåpen. Det gamle byvåpenet viste riktig nok en borg, men fra Slottsfjellet? Så etter at Tønsberg og Sem ble slått sammen, arvet man jo Oseberghaugen, og da var det bare nåturlig å få med et vikingskip. Ettersom man allere hadde et flott segl fra gammel tid, valgte man nå å benytte dette seglet til å markere byen. Pr. i dag har ikke Tønsberg et godkjent byvåpen, men derimot et flott segl som tjener samme nytte. Jubilumsmynten fra 1971 - Tønsberg 1100 år - har også dette motivet, og i dag ser vi det på alle kumlokk, pluss at det er det som i dag  hilser oss velkommen til byen

 

 

Dernest noen ord om Tønsberg Sjømannsforenings logo.Vårt gamle merke inneholdt det gamle byvåpenet, men også anker og et flott sjømannsmotiv. Da dette ble illustrert med flotte penselstrøk, var det naturlig at vi gjerne ville ha dette inn i en ny logo. Men det gamle byvåpenet skurret litt, og den nye illustrasjonen egnet seg dårlig til jakkemerke. I tråd med endringen i Tønsberg byvåpen og for å få et mer tidsmessig og greitt håndterbart foreningsmerke, falt derfor valget på Arne Kjell Johansens utmerkede utkast.
Men mange av foreningsmedlemmene ville at vi også kunne være identifisert med den flotte illustrasjonen. Og etter en del frem og tilbake, både internt og med kommunen, ble denne flotte illustrasjonen plassert over inngangsdøren til foreningslokalene.

 

Foto: Arnulf Olsen: Skiltet under montering.

 
Publisert i kategorien: Nyheter
20.02.17

publisert av Sjomann 20.02.17 17:38


../innovaeditor/assets/Sjomann/20170209_185043.jpg

Alle bilder TSS: Per Ness leser valglisten, Tore Simonsen klubber inn.


Generalforsamlingen i Tønsberg Sjømannsforening 2017.

Den 9.februar 2017 holdt Tønsberg Sjømannsforening sin 171. generalforsamling i Tollboden.
Kl 1800, med fire glass på skipsklokken, kunne formannen ønske 70 medlemmer velkommen til generalforsamlingen.
Formann Tore Simonsen leste årsberetningen, og den vitnet om en stor og god aktivitet.
Høstturen til Stockholm og den tradisjonsrike Bacalaofesten i juli var to av årets store høydepunkter.
Arrangementskomiteen, kulturkomiteen og huskomiteen ble berømmet for grundig arbeid og stort engasjement. Disse tre komiteene er selve motoren i foreningen. Shantykoret må også berømmes.
Forretningsfører Agnar Kristoffersen presenterte regnskapet som viste et greit overskudd. Han leste også revisjonsberetningen. Budsjettet for 2017/18 ble også lagt fram. Kontingenten holdes uendret for det kommende året.
Valgkomiteen hadde gjort en grundig jobb, slik at valget var unnagjort på 10 minutter, og det vitner om stor og god stabilitet i foreningen.
Valget gav dette resultatet:


Formann Sjøkaptein              Tore Simonsen
Viseformann Sjøkaptein         Eilif H Hundal
Styremedlem Statslos            Jon Brun
Styremedlem Driftssjef           Sigmund Opthun
Styremedlem Skipsmegler     Inge Thorstensen
Varamedlem Skipselektriker   Rolf R Halvorsen
Varamedlem Sjøkaptein         Trond Presterud
Varamedlem Revisor              Sven Richard Åsvang
Det vil si gjenvalg på samtlige som var på valg.
Arkivar Nils Toreskaas ble tildelt foreningens «Tinnfat med logo» for utmerket innsats for foreningen.
Etter dette var vi klare for festmiddagen, og tradisjonen tro ble det servert skipskost. (erter-kjøtt og flesk)
Æresmedlem, sjøkaptein Ole M Brynjulfsen utbragte Kongens skål.
Formannen leste opp telegrammet som var sendt til H M Kong Harald V i anledning av foreningens 171. generalforsamling. Han leste også opp hilsenen som vi hadde fått fra Kongen.
Ett vers av kongesangen ble sunget.
Æresmedlem, sjøkaptein Finn-Aage Christoffersen holdt tale for fedrelandet og ett vers av nasjonalsangen ble sunget.
Viseformann, sjøkaptein Eilif H Hundal takket for maten, og betjeningen ble overrakt en blomsterbukett som takk for god servering og nydelig mat.
Etter middagen ble mange av foreningens ildsjeler hedret med en liten oppmerksomhet.
Diakon Arne Johan Asmyhr leste prologen til punsjbollen og denne ble satt fram.
Undertegnede kom med en enkel oversikt over foreningens aktiviteter, både avsluttede saker og saker som fortsatt er til behandling. Det er stor aktivitet i foreningen. Det er vanskelig og trekke fram enkeltprosjekter i en slik sammenheng, men jeg vil likevel berømme medlemmene som arbeider med å registrere krigsseilerne våre. Det er et stort, viktig og krevende prosjekt som ligger på et nasjonalt plan.
Shantykoret avsluttet kvelden med tre shanties, og fikk stor og oppriktig applaus.
Formannen takket for et meget hyggelig og vellykket arrangement, og ønsket alle vel hjem.
Ref. Tore Simonsen


En aperitiff i baren før festmiddagen


    

Finn-Aage Christoffersen holder tale for fedrelandet. Sigmund Ophtun forteller en god historie


    

En glimrende betjening takkes. Arne J. Asmyhr leser prolog til punsjbollen


   

Spesielt aktive medlemmer takkes. Shantykoret avslutter med rungende shanties 


Publisert i kategorien: Nyheter

[hjem] [forrige] 1 ... 4 5 6 [7] 8 9 10 ... 23 [neste]31-35 av 114