KATEGORI
[hjem] [forrige] 1 ... 17 18 19 20 [21] 22  [neste]101-105 av 110

Nyheter

20.05.12

publisert av Sjomann 20.05.12 07:35


../innovaeditor/assets/Sjomann/Skolesekken.JPG

En hedersmann har kastet anker. Thorstein Gjermundrød sovnet stille inn fredag den 11. mai, 92 år gammel. Han var den siste tiden plaget av sykdom.

Hvalskytter, sjøkaptein og senere sjåførlærer Thorstein Gjermundrød vil ikke lenger være det naturlige midtpunkt på mandagsmøtene til Gallerikomiteen i Tønsberg Sjømannsforening. Besøkende til vårt Sjøfartshistoriske Senter skal ikke lenger ha glede av hans lærerike forklaringer om hvalfangsten og dens betydning for Tønsberg og de omliggende kommuner.

Bare 15 år gammel dro han til sjøs for å oppleve verden som han sa. Det begynte med én sesong på hvalkokeri og deretter fortsatte han på hvalbåt hvor han etter hvert steg i gradene til han ble skipsfører og hvalskytter. Under 2. verdenskrig tok han styrmanns- og skipsførereksamen på Haugar her i Tønsberg, likeså eksamen som radiotelegrafist. Telegrafistutdannelsen gjorde at han ble med i hjemmestyrkene og var med på å bygge opp sambandet i Vestfold for de allierte. Dette holdt i 18 måneder, men så ble han angitt til Gestapo og måtte rømme til Sverige. Her ble han instruktør og utdannet ca 100 nye telegrafister fram til krigens slutt.

I 1960 ble hele hvalekspedisjonen solgt til Japan og Thorstein Gjermundrød sluttet som hvalskytter. Etter ett års skolegang kom han tilbake til Tønsberg og nå som sjåførlærer ved egen trafikkskole. Det er nok mange i distriktet som husker ham fra den tiden, men enda flere husker ham nok som skipper på ”Kysten 1” gjennom flere sommere.

Tønsberg Sjømannsforening hadde glede av å få Torstein Gjermundrød som medlem allerede i 1967. Det vil si at han ved sin bortgang hadde vært medlem i hele 45 år. Han har opp gjennom årene hatt verv i foreningen som styremedlem, viseformann, styremedlem i Tønsberg Sjømannshjem og formann i Galleri -komiteen fra 1993. På Generalforsamlingen i år 2000 ble han utnevnt til æresmedlem på grunn av sitt lange og meget aktive arbeid i og for Tønsberg Sjømannsforening.

Vi i foreningen vil huske Torstein som medlem og forsanger i vårt Shantykor, for hans evne til å engasjere folk med sin eksper-tise om sitt yrke og ikke minst for sitt store hjerte for foreningen og medlemmene. Vi må heller ikke glemme muntrasjonsrådet Thorstein. Hvor mange ganger har vi ikke opplevd at tårene triller og magemusklene smerter etter å ha hørt noen av hans historier? Han var en ener på det området og det virket som om historiesekken hans var utømmelig. Men mest av alt vil vi huske menneskevennen Torstein og vi vil savne ham.

Du vil ikke bli glemt Thorstein, vi lyser fred over ditt minne!

For Tønsberg Sjømannsforening

Ragnar Henriksen

Formann

Foto: Tønsberg Sjøfartshistoriske Senter. En engasjert Torstein Gjermundrød forteller om hvalfangsten til interesserte skoleelever
Publisert i kategorien: Nyheter
28.02.12

publisert av Sjomann 28.02.12 20:07


../innovaeditor/assets/Sjomann/TS20a.JPG

Utnevnelsen av Flykaptein Odd Knutsen til nytt æresmedlem skjedde under Tønsberg Sjømannsforenings 166 generalforsamling i Tollboden 23.02.2012. 

Han ble innvotert som ikke stemmeberettiget medlem i Tønsberg Sjømannsforening den 17. november 1998, omgjort til stemmeberettiget i medlemsmøte 26. november 2002. 26. februar 2009 ble han tildelt foreningens hedersmerke med diplom.
Odd Knutsen har siden 2000 vært foreningens forretningsfører. I perioden 2003 – 2009 fungerte han også som styremedlem.

Fra styrets begrunnelse for æresmedlemskapet sakser vi:
Odd Knutsen er en ualminnelig dyktig forretningsfører. Han har en sikker og stødig hånd i forvaltningen av foreningens økonomi. Og mange er hans tanker og ideer som har hatt betydning for foreningen. Odd Knutsen var også en viktig person i gjennomføringen av Tollbodprosjektet. Der deltok han som medlem av byggekomiteen og i det praktiske dugnadsarbeidet.
Gjennom stillingen som forretningsfører og vervet som styremedlem, samt hans omtanke for foreningens sak, har Odd Knutsen tjent Tønsberg Sjømannsforening på en særlig fremragende måte.

 

Foto over: Anne Charlotte Schjøll, Tønsbergs Blad

Foto under: Anne Charlotte Schjøll, Tønsbergs Blad. Fra Årsmøtet

 
Publisert i kategorien: Nyheter
17.02.12

publisert av Sjomann 17.02.12 12:59


../innovaeditor/assets/Sjomann/IMG_2302.JPG

14. februar avholdt Tønsberg Sjømannsforenings shantykor sin årlige sangaften for 30. gang på 30 år for beboere, pasienter, bekjente av disse og betjening i senterets store og fullsatte kantine. Initiativtager til dette årlige arrangementet var opprinnelig befrakter Erik Graue, medlem av Tønsberg Sjømannsforening, og en av forsangerne i dagens kor. Koret er nå ledet av sjøkaptein Finn-Aage Christoffersen som også er selveste shantymannen, dvs. korets ledende forsanger og forteller.
Mellom sangene fortalte Christoffersen bl.a om shantyenes opprinnelse. De er rytmiske arbeidssanger fra de hvite seils hårde dager for at de på dekk kunne arbeide i felleskap og handler som regel om opplevelser, slit, lengsel og drømmer. Han ga dessuten en forhistorie til hver av sangene og understreket at det ikke er stemmen som er viktig, men at man holder takten.
De fremmøtte vugget i takt med rytmene og aktivitør og virksomhetsleder ved Træleborg bo- og behandlingsssenter, Aase Hansen og Sigrid Sanne, sa seg strålende fornøyd med shantykorets årlige visitt og ønsket dem hjertelig velkommen til neste år. Begivenheten ble behørig dekket i Tønsbergs Blad, 16. februar.

 

Foto over: Tønsberg Sjøfartshistoriske senter. Shantykoret på Træleborg bo- og behandlingssenter.

Foto under: Kirvil Håberg Allum, Tønsbergs Blad. Aase Hansen, Finn-Aage Christoffersen og Sigrid Sanne.   

 
Publisert i kategorien: Nyheter
11.12.11

publisert av Sjomann 11.12.11 16:24


../innovaeditor/assets/Sjomann/IMG_2268.JPG

Professor i antropologi og indianerhøvding Finn Wilhelmsen ble medlem av Tønsberg Sjømannsforening 24. januar i 2003. Finn Wilhelmsen er en av Sjømannsforeningens store støttespillere, og har i særlig grad bidratt til oppbyggingen av Tønsberg Sjømannsforenings museum.

 

Tønsberg Sjømannsforening vedtok på et ordinært styremøte den 22. februar i 2008 å tildele Finn Wilhelmsen Tønsberg Sjømannsforenings hederstegn med merke og diplom.

 

Styrets begrunnelse for tildelingen er som følger:

Finn Wilhelmsen har gjennom flere år vist stor interesse for Tønsberg Sjømannsforening, byens skipsfart og hvalfangsthistorie. Han har sørget for at museet og møterommet har fått moderne teknologi for fremvisning av det som i dag viser noe av den historien som vi alle er en del av.

Videre har Finn Wilhelmsen jobbet med overføring av gamle filmer til DVD avspillinger. I tilegg har han bidratt med bilder og klenodier av stor betydning til vårt Sjøfartshistoriske Senter.

 

I høst har han overrakt oss en praktfull modell av M/S “Tricolor” som ble bygd av Eriksberg Mekaniska Verkstads AB, Gøteborg for Wilh. Wilhelmsen i 1960. Modellen er nå plassert i Wilhelmsensalen. Videre har vi mottatt en 2,5 meter lang narhvaltann og en detaljrik hvalkanon utskåret og sammensatt fra hvaltenner.  Begge gjenstander er plassert i muséets hvalfangstavdeling.

 

Det er en kjensgjerning at Tønsberg Sjømannsforening har et flott museum med mange fantastiske gjenstander fra skipsfarten og hvalfangsten, og Finn Wilhelmsen har i aller høyeste grad bidratt til at utstillingen har et høyt nivå.

 

 

  

 
Publisert i kategorien: Nyheter
09.12.11

publisert av Sjomann 09.12.11 13:50


../innovaeditor/assets/Sjomann/A B Bettum.jpg

Anne Bettum Bugge er en av våre store støttespillere, og i 2008 ble hun tildelt Tønsberg Sjømannsforenings hederstegn med merke og diplom. Begrunnelsen for tildelingen er beskrevet av styret i Tønsberg Sjømannsforening på følgende måte:

 

”Anne Bettum Bugge er en kvinne med et stort hjerte for Tønsberg Sjømannsforening. Hun har sett betydningen og viktigheten av å bevare den lokale skipsfarts- og hvalfangsthistorie. Således har hun som lån stilt til disposisjon en rekke maritime gjenstander for foreningen, ikke minst en gallionsfigur,  og flere skipsmodeller. Disse bidrag er i sterk grad medvirkende til at Tønsberg Sjøfartshistoriske Senter, og Sjømannsforeningens lokaler for øvrig, har blitt slik foreningen har ønsket. Det må også nevnes at Anne Bettum Bugge har gitt diverse kontorutstyr som gave til Sjømannsforeningen. Hun har også hjulpet til med å få andre til å bidra til foreningen.”

 

I november 2011 ble foreningen igjen beæret med en del flotte møbler som hadde vært plassert i rederiet N.R. Bugges lokaler. N.R. Bugge-rommet i Sjømannsforeningen fremstår i dag som et av husets flotteste rom og her kan man oppleve noe av det særpreg som rederstanden en gang hadde.

 

Takket være Anne Bettum Bugge har Tønsberg Sjømannsforening i dag et museum som gir et flott bilde av vår sjøfarts og hvalfangsthistorie som vi alle har vært en del av, og samtidig blir historien om rederiet N.R.Bugge ivaretatt på en flott og verdig måte.

 

Igjen en stor takk til vår kjære Anne Bettum Bugge for hennes oppriktige engasjement i vår historie.

 

 

  Også denne flotte galionsfiguren i oppgangen til våre selskapslokaler er utlånt av Anne Bettum Bugge
Publisert i kategorien: Nyheter

[hjem] [forrige] 1 ... 17 18 19 20 [21] 22  [neste]101-105 av 110