KATEGORI
[hjem] [1] 2 3 4 5 6 7 ... 28 [neste]1-5 av 138

Nyheter

19.05.20

publisert av Sjomann 19.05.20 16:04


../innovaeditor/assets/Sjomann/20200513_100402a_1.jpg

Utvidet styremøte 14. mai: Fra venstre: Viseformann og Formann i Bacalaokomiteen Eilif H. Hundal, medlem i Arkivkomiteen Gunnar Fadum, varamedlem og Formann i Kulturkomiteen  Jan Tønnesen, avtroppende Forretningsfører Agnar Kristoffersen, Formann i Shantykoret Nils Terje Otterstad, Forretningsfører Jarl M. Kristensen, varamedlem Even Skredsvik, Sekretær Sven Rich. Åsvang, styremedlemmene Rolf R. Halvorsen og Inge Thorstensen, Kjøkkensjef i Bacalaokomiteen Gunnar Andersen, styremedlem og Formann i Huskomiteen Sigmund Opthun og Formann Tore Simonsen.


Tønsberg sjømannsforening har vært nedstengt siden 12. mars. pga. koronaepidemien. Men nå var det behov for å ta noen beslutninger. Formann Tore Simonsen kalte derfor inn til utvidet styremøte 14. mai. Av saker på lista var bl.a. årets bacalaofestival og årets sommertur. Bacalaofestivalen ble avlyst og utsatt til 10. juli neste år. Sommerturen til Malta er foreløpig ikke avlyst. Museet er stengt.

Virksomheten i Tønsberg sjømannsforening er inndelt i flere aktiviteter med styret på toppen. For å bidra til utvikling og få saker utført er det nedsatt hele fem komiteer/arbeidsgrupper: Huskomiteen, Kulturkomiteen, Arrangementskomiteen, Bacalaokomiteen og Arkivkomiteen. I tillegg til dette kommer Shantykoret.
Huskomiteen: Formann Sigmund Optun nevner at komiteen har vært i full virksomhet under hele koronakrisen. Av større arbeider de har utført nevner han lakkering av gulvet oppe i Wilhelmsen-salen og maling av fasader.
Kulturkomiteen har ikke hatt noen møtevirksomhet i denne tiden, og formann Jan Tønnesen kan nevne at museet vil være stengt inntil videre. Den årlige undervisningen for over 500 niendeklassinger om Svend Foyn og den moderne hvalfangsten i samarbeid med Den kulturelle skolesekken i Tønsberg er avlyst for i år.
Arrangementskomiteen har heller ikke fått avholdt noen møter, men formann Olav Nilsen er også vår turkoordinator, og han kan fortelle at årets tur til Mørekysten foreløpig opprettholdes. Siste frist for avgjørelse er 15. juli.
Bacalaokomiteen. Bacalaofestivalen er det største enkeltarrangementet Tønsberg Sjømannsforening avholder. Hvert år blir den besøkt av over 1000 bacalaoentusiaster. Arrangementet, som krever to store 200-manns telt og mer enn 1000 kilo bacalao, er i sin helhet basert på frivillig innsats av Sjømannsforeningens medlemmer. Litt av en oppgave å organisere og ikke minst å gjennomføre. I spissen for dette står Eilif Hundal, som med beklagende stemme må si at i år er det hele avlyst pga. koronaepidemien, men som raskt kan berette at de allerede nå er i gang med å forberede neste års festival. Dato for denne er allerede bestemt, 10. juli 2021.

Arkivkomiteen har i fire, fem år arbeidet med å få samlet, sortert, skannet, digitalisert og ordnet vårt arkiv og fortsetter med det. Mye har vært samlet opp og lagt til side både her og der gjennom hele 174 år, det være håndskrevne og trykte protokoller, rapporter, mapper, gjenstander, bilder og litt av hvert. Så her er både historie- og datakyndige i sving. 

Det er Nils Toreskaas som er ansvarlig for registrering, arkivering og digitalisering, og hjelp til dette får han av Kay Myhre og Gunnar Fadum som plukker ut og sorterer nyttig informasjon. Torbjørn Røed assisterer med skanning av dokumenter og arkivoppbygging mens Oddmund Danielsen tar seg av medlemsregisteret.

Shantykoret. I den senere tid har det vært en nedgang i korets antall sangere både på grunn av bortgang og ønsker om å trekke seg, noe som har skapt litt bekymring for korets fremtid. På årsmøtet ble det ble etter Formann Erik Raues bortgang utnevnt en ny formann, Nils Terje Otterstad, og han kan fortelle at de allerede før koronaepidemien var blitt enige om å satse litt mere sosialt og at flere av de som hadde planer om å trekke seg ut dermed ville fortsette. Når det da også er flere nye medlemmer som melder seg på, ser han derfor for seg at han snart vil ha på plass et kor på hele 30 sangere. Gledelig!

 

   

Fra venstre: Maling av fasader

Til høyre: Jan Willy Sundby, Tore Smith, Ole Jacob Olsen og Sigmund Opthun fra Huskomiteen, Bak: Agnar Kristoffersen 

Gunnar Fadum, Oddmund Danielsen og Nils Toreskaas fra Arkivkomiteen
Publisert i kategorien: Nyheter
17.04.20

publisert av Sjomann 17.04.20 08:06


../innovaeditor/assets/Sjomann/20160823_192038a.png

Minneord æresmedlem sjøkaptein Ole Magnar Brynjulfsen.
Det var med stort vemod og sorg vi i Tønsberg Sjømannsforening mottok meldingen om at vårt kjære æresmedlem, sjøkaptein Ole Magnar Brynjulfsen hadde kastet anker; 85 år gammel.
Sjøkaptein Ole Magnar Brynjulfsen ble medlem av Tønsberg Sjømannsforening i 1974, og med det et av våre medlemmer med lengst fartstid i foreningen.
Oles engasjement og aktivitet i foreningen er formidabel, så her hadde det nok vært enklere å nevne noe han ikke hadde deltatt i, enn alt det han har drevet med i foreningen. Jeg nevner noe av hans brede engasjement.
Han har vært foreningens formann, hatt flere andre styreverv og deltatt i foreningens underkomiteer, han satt i styret i stiftelsen Tønsberg Sjømannshjem og han var styremedlem i Sjømannsforeningenes Landsforbund.
Ole var formann i arrangementskomiteen for foreningens 150-års-jubileum i 1996, og hans grundighet og orden skal vi dra nytte av under vårt 175-års-jubileum i 2021.
Ved ervervelsen av Tollboden og ombygging av denne, var Ole med i dugnadsarbeidet fra dag en, og også her gjorde han en formidabel innsats. Han var også mannen bak vårt store register over rederier og fartøy.
Bacalaofestivalen som arrangeres hvert år i foreningens regi og som har blitt et populært kulturarrangement i byen vår, er Oles mesterverk. Han var arkitekten bak arrangementet og ledet hele organisasjonen helt frem til 2018. Han bar tittelen; »Bacalaogeneralen» med verdighet.
Oles nøyaktighet og ordentlighet ble lyttet til og verdsatt i alle foreningens fora. Hvis det var noe vi lurte på, så måtte vi spørre Ole.
Ole Magnar Brynjulfsens innsats i Tønsberg Sjømannsforening ble selvsagt lagt merke til, og i 2009 ble han tildelt foreningens Hedersmerke med Diplom, og i 2013 ble han utnevnt til Æresmedlem, en utmerkelse som var meget vel fortjent.
Vi har mistet et respektert medlem, en bærebjelke i foreningen, en nær venn og en mann av hel ved.
Vi i Tønsberg Sjømannsforening vil minnes hedersmannen Ole Magnar Brynjulfsen og lyser fred over hans minne.
For Tønsberg Sjømannsforening
Tore Simonsen
Publisert i kategorien: Nyheter
05.03.20

publisert av Sjomann 05.03.20 20:57


../innovaeditor/assets/Sjomann/mww22.png

Minneord om Wilhelm Wilhelmsen

Det var med stor sorg vi i Tønsberg Sjømannsforening mottok budskapet om at vårt æresmedlem, skipsreder Wilhelm Wilhelmsen, hadde kastet anker.
Wilh. Wilhelmsens rederi ble etablert i Tønsberg i 1861, og familien Wilhelmsen har alltid hatt et nært og godt forhold til Tønsberg Sjømannsforening. Da Tønsberg Sjømannsforening i 2005 kjøpte den Gamle Tollboden fikk foreningen nye flotte lokaler, og samtidig ble det etablert et sjøfartshistorisk senter med fokus på Tønsbergs skipsfart- og hvalfangsthistorie.
Prosjektet ble fremlagt for Wilhelm som ble meget interessert i planene, og at Tønsberg Sjømannsforening ville ta vare på historien som vi alle hadde vært en del av.
Et stort prosjekt som et maritimt senter var økonomisk krevende for en sjømannsforening, og det var her Wilhelm Wilhelmsen sørget for et generøst bidrag, som gjorde oss i stand til å fullføre det sjøfartshistoriske senteret innen tidsfristen.
Den 22. mai i 2007 ble Tollboden og Tønsberg Maritime kultursenter høytidlig åpnet med Wilhelm Wilhelmsen som gudfar. ”Skipsdåp” i god tradisjon med snorklipping og en flaske linjeakevitt fraktet med M/S ”Tampa” fikk Tønsberg en ny attraksjon. Tønsbergs borgere møtte opp i stort antall ved denne begivenheten, og med flaggheis og musikk fra Tønsberg Janitzar orkester ble dette en minnerik dag for oss alle.
I Tollboden er det unike lokaler som også gjengir mye av Tønsbergs skipsfartshistorie og vår festsal har fått navnet Wilhelmsensalen, i takknemlighet for hva Wilhelm og Wilh. Wilhelmsens rederi har betydd for Tønsberg Sjømannsforening.
Wilhelm Wilhelmsen ble utnevnt til æresmedlem av Tønsberg Sjømannsforening i 2008.
Wilhelm Wilhelmsen har ved flere anledninger gjestet Tønsberg Sjømannsforening hvor han fortalte om rederiets drift og utvikling.
Vi har mye å takke Wilhelm for, og er glade for at vi i vårt Sjøfartshistoriske senter har bygd opp historien om rederiets utvikling gjennom 159 års virke. En viktig del av dette er at Wilhelm selv var fornøyd med sjømannsforeningens fremstilling av rederiets fantastiske historie gjennom 5 generasjoner Wilhelmsen.
Wilhelm Wilhelmsens navn er for all tid forankret i Tønsberg Sjømannsforening og Tønsbergs sjøfartshistorie og med hans engasjement har han bidratt til at rederiet Wilh. Wilhelmsen og Tønsbergs sjøfartshistorie er ivaretatt og tilgjengelig for almenheten og den kommende slekt.
Våre varme tanker går Ninni, barna og deres familier.
Vi lyser fred over Wilhelm Wilhelmsens gode minne.
Kay O. Myhre Tore Simonsen
Tønsberg Sjømannsforening
Publisert i kategorien: Nyheter
03.03.20

publisert av Sjomann 03.03.20 10:06


../innovaeditor/assets/Sjomann/heder og ære2.jpg

Foto: Æresmedlemmer Olav Nilsen . Gunnar H. Andersen var ikke tilstede på årsmøtet. Formann Tore Simonsen overakte påskjønnelsene.


MASKINSJEF OLAV NILSEN

Maskinsjef Olav Nilsen ble innvotert i Tønsberg Sjømannsforening 21. september i 2001 og ble umiddelbart en resurs for foreningen. Olav påtok seg ledervervet i arrangementskomiteen i 2008, noe som han fremdeles innehar. Olav plukker selv ut sine medarbeidere, og de tilrettelegger alle arrangementer slik at medlemmene føler at de blir meget godt ivaretatt.
Olav er den personen som ordner med foredragsholdere, medlemmer som holder taler for foreningen, de seilende, æresmedlemmer osv. Olav med sine damer ordner med flotte gevinster til julemøte, og dette er alltid vellykket.
Om ikke dette er nok, så er Olav ansvarlig for alle turer arrangert i Sjømannsforeningens regi. Dette er en stor oppgave som Olav legger mye arbeid i, og hver eneste tur har alltid vært vellykket.
Olav viser et stort engasjement for Tønsberg Sjømannsforenings medlemmer og legger mye arbeid i at alle skal ha det bra, og med sitt blide åsyn og gode humør, er han en gledesspreder som vi alle setter stor pris på.


KJØKKENSJEF GUNNAR H. ANDERSEN
Kjøkkensjef Gunnar Andersen ble innvotert i vår forening 25. oktober 2002. Gunnar Andersen har vært en ivrig møtedeltaker og vist stor interesse for foreningens ve og vel.
Ved Gunnars inntreden i Sjømannsforeningen var økonomien basert på medlemskontingenten, men utlodning ble en god inntektskilde, og her bidro Gunnar og hans kone med flotte gevinster som ga penger i kassa.
Tønsberg Sjømannsforening ønsket å øke inntektene til foreningen ved å arrangere årlig Bacalaofestival, og Gunnar var den som tok ansvaret over koking og kjøkken allerede i 2008. I tillegg til ansvaret for kjøkken tok også Gunnar ansvaret for alt innkjøp av ingredienser til bacalaoen. Utviklingen av Bacalaofestivalen har under Gunnars ledelse gått fra 300 kg til 2 tonn. I tillegg har kvaliteten og smaken av Bacalaoen blitt nærmest perfekt, og Tønsberg bys bacalaoelskere vet å verdsette Gunnars bacalao.
Gunnar er en ja-mann, som villig stiller opp og gjør en stor innsats for foreningen.


 

   

Foto: Hedersmedlemmer. Nils Toreskaas fikk overrakt diplom ved senere anledning og Egil Aarø


INGENIØR NILS TORESKAAS
Ingeniør Nils Toreskaas ble innvotert i Tønsberg Sjømannsforening 6. januar i 2015. Nils var mannen Tønsberg Sjømannsforening trengte, da han var i besittelse av gode datakunnskaper. Nils ble utnevnt til foreningens arkivar, og i tillegg begynte han arbeidet med å digitalisere alle foreningens protokoller og dokumenter, noe som i dag er tilgjengelig for foreningens medlemmer på «Dropp Box». Nils har nedlagt et stort arbeid med digitalisering av foreningens dokumenter, og likeledes alle medlemslistene.
I tillegg til foreningsarbeidet har Nils nedlagt et stort og banebrytende arbeid med registrering av krigsseilerne, og har mottatt utmerkelse for dette arbeidet fra Krigsseilerregisteret.
Nils har en stor arbeidskapasitet og er flink til å motivere sine medarbeidere.


STATSLOS EGIL AARØ
Statslos Egil Aarø ble innvotert i Tønsberg Sjømannsforening den 26.nov.1986. Egil har vist stor interesse for foreningens aktiviteter, og deltar der hvor han blir spurt. Egil har vært med i arrangementskomiteen siden 2011 og sørger for medlemmenes ve og vel ved alle arrangementer.
Egil er også varamedlem til Ordenskomiteen.


Publisert i kategorien: Nyheter
16.02.20

publisert av Sjomann 16.02.20 14:49


../innovaeditor/assets/Sjomann/20200206_181840a.jpg

Full sal på generalfosamlingen med påfølende festmåltid, sjømannskost naturligvis


Den 6. februar 2020 holdt Tønsberg Sjømannsforening sin 174. generalforsamling på Tollboden.
Kl 1800, med fire glass på skipsklokken, kunne formannen ønske 83 medlemmer velkommen til generalforsamlingen.
Formann Tore Simonsen leste årsberetningen, og den vitnet om en stor og god aktivitet.
Høstturen til Tyskland, pluss den tradisjonsrike Bacalaofesten i juli var to av årets store høydepunkter.
Arrangementskomiteen, kulturkomiteen og huskomiteen ble berømmet for grundig arbeid og stort engasjement. Disse tre komiteene er selve motoren i foreningen. Shantykoret må også berømmes og er en tradisjonsbærer i foreningen vår.
Forretningsfører Agnar Kristoffersen presenterte regnskapet som viste et solid overskudd, så foreningen har fortsatt en sund og solid økonomi. Budsjettet for 2020/21 ble også lagt fram og godkjent. Kontingenten holdes uendret for det kommende året.
Valgkomiteen hadde som vanlig gjort en grundig jobb, slik at valget var unnagjort på 10 minutter, og det vitner om en meget god stabilitet i foreningen.
Valget ga dette resultatet:
Formann Sjøkaptein Tore Simonsen
Viseformann Sjøkaptein Eilif H Hundal
Styremedlem Driftssjef Sigmund Opthun
Styremedlem Skipsmegler Inge Thorstensen
Styremedlem Skipselektriker Rolf R Halvorsen
Varamedlem Ingeniør Jan Tønnesen
Varamedlem Radiotelegrafist Even Skredsvig
Varamedlem Sjøkaptein Jarl M Kristensen
Administrasjonen:
Forretningsfører Jarl M Kristensen
Sekretær Revisor Sven Richard (Rich) Åsvang

Klokken 2000 var vi klare for festmiddagen, og tradisjonen tro ble det servert skipskost. (erter-kjøtt og flesk, med karamellpudding til dessert).
Formannen leste opp telegrammet som var sendt til H M Kong Harald V i anledning av foreningens 174. generalforsamling. Han leste også opp hilsenen som vi fikk tilbake fra Kongen. Æresmedlem, sjøkaptein Finn-Aage Christoffersen utbragte Kongens skål. Ett vers av kongesangen ble sunget.
Æresmedlem, flykaptein Odd Cimber holdt en gripende og aktuell tale for fedrelandet og ett vers av nasjonalsangen ble sunget.
Skipselektriker Rolf Roar Halvorsen takket for maten, og betjeningen ble overrakt en blomsterbukett som takk for god og effektiv servering, og nydelig mat.
Etter middagen ble mange av foreningens ildsjeler hedret med en liten oppmerksomhet, og dette kulminerte i at disse fikk foreningenes «Tinnfat med logo»:
Maskinsjef Gunnar Auve
Styrmann Harald Gausaker
Maskiningeniør Fritz Falkgård
Sjøkaptein Per Ness
Disse to fikk «Hederstegn med diplom»:
Statslos Egil Aarø
Ingeniør Nils Toreskaas
Til slutt ble det utnevnt to nye æresmedlemme (Se egen artikkel):
Kjøkkensjef Gunnar H Andersen
Maskinsjef Olav Nilsen
Sjøkaptein Eilif H Hundal leste prologen til punsjbollen, og denne ble satt fram.
Undertegnede kom med en enkel oversikt over foreningens aktiviteter, både avsluttede saker og saker som fortsatt er til behandling. Det er stor aktivitet i foreningen. Det er vanskelig og trekke fram enkeltprosjekter i en slik sammenheng, men vil likevel berømme huskomiteen for deres innsats med å holde gamle Tollboden «Ship shape».
Shantykoret avsluttet kvelden med fire shanties, og fikk stor og oppriktig applaus.
Formannen takket for et meget hyggelig og vellykket arrangement, og ønsket alle vel hjem.

Ref. Tore Simonsen


  

Venste:Formann Tore Simonen ønsker velkommen og leser årsrapporten.

Høyre: Forretningsfører Agnar Kristoffersen gjennomgår regnskapet.

 

   

Venstre. Formann i valgstyret Tor Henrik Karlsen legger fram forslag til nytt styre

Høyre: Æresmedlem Finn-Aage Christoffersen leder kongesangen

 

   

Venstre: Æresmedlem Odd Cimber hoder gripende og aktuell tale for fedrelandet.
Publisert i kategorien: Nyheter

[hjem] [1] 2 3 4 5 6 7 ... 28 [neste]1-5 av 138