KATEGORI
[hjem] 1-5 av 5

Formannens side

30.03.17

publisert av Sjomann 30.03.17 15:36


../innovaeditor/assets/Sjomann/Formannen.png

Nok et år er omme og vi er like unge.
Selv om vi har hatt noen gråværsdager det siste året, så har vi fortsatt stor og hyggelig aktivitet, og det er en fornøyelse å være formann i en slik forening, bestående av så mange fine mennesker.
Også her vil jeg igjen berømme våre dyktige og driftige komiteer, her har vi foreningens arbeidsmaur.
Mange av våre aktiviteter fortsetter fra det ene året til det andre. Eksempler på dette er:
Bacalaofestivalen, i streng regi av bacalaoadmiral Ola M Brynjulfsen og hans mannskap.
«Den kulturelle skolesekken» er i stadig utvikling og flere skoler kommer til. Et godt og viktig utstillingsvindu for foreningen generelt og Tønsberg Sjøfartshistoriske Senter spesielt. Foredrag om Svend Foyn, selfangst og hvalfangst holdes også av våre medlemmer.
Samarbeidet med Tønsberg Maritime Kulturforum er viktig, og TMK har utviklet en ny hjemmeside hvor vi er profilert. Det samme er vi hos «Pulserende Kystperle» og «Visit Vestfold». TMK skal i løpet av sommeren arrangere «Kulturdager» og «Kulturseminar», og vi blir sterkt involvert. «Færdern» kommer til byen den 9. til 11.juni, og her blir vi også involvert.
Dette samarbeidet med TMK er viktig med hensyn til å utvikle et fremtidig maritimt museum i byen vår. Oppsetting av deler av gamle Tønsberg Reperbane er et glimrende eksempel på dette.
Filmprosjektet vårt, i samarbeid med Erik Jacobsen, er i god gjenge og mange viktig intervjuer er gjennomført.
Skiltet på sørøstveggen, med vår gamle logo, er ikke på plass, men tillatelsen fra kommunen er gitt, og skiltet settes om kort tid i bestilling.
Shantykoret er fortsatt i vigør, men trenger sårt nye medlemmer. Her er det bare å stemme i.
Registreringen av krigsseilerne fortsetter i uforminsket styrke, og i skrivende stund er det registrert ca 17000 personer. Noen av våre medlemmer gjør en glimrende jobb her.
Vi har reforhandlet kontrakten vår med Nina og John Helge Larsen, og den løper frem til 31.12.20.
Sist høst hadde vi en fantastisk tur, med ledsagere til Stockholm. Slike turer frister til gjentagelse, så Olav og gjengen forbereder ny tur til høsten.
Justeringene i museet vårt går mot slutten. Vi har sikret oss en minneplate over falne elever, som var elever ved Maskinistskolen under 2. verdenskrig. Vi jobber med en tilsvarende tavle fra den maritime skolen på Haugar. Rydding/arkivering på kontoret har også vært en krevende og nyttig jobb.
Vi skal, i samarbeide med «Stiftelsen Gamle Tønsberg», lage en miniatyrutgave av Kaldnesfergen, i bronse, som skal plasseres på Tønsberg Brygge, helst ved Tollbodbrygga. Ingen økonomiske forpliktelser for oss. Vi har også fått en henvendelse om å plassere en Bofors hvalkanon på Tollbodbrygga. Henvendelsen kommer fra vårt medlem John Hoen på Skjærsnes i Stokke.
Vi vil gi økonomisk støtte til ei prosjektgruppe som skal lage bok om «Velferdskontor for Handelsflåten».
I tillegg til alt dette, kommer alle de små daglige gjøremålene som må gjøres for å holde foreningen og bedriften i gang.
Takk til alle bidragsytere!
Tore Simonsen
Formann
Publisert i kategorien: Formannens side
12.04.15

publisert av Sjomann 12.04.15 19:48


Det er med stor respekt og ydmykhet jeg tok over ledervervet i Tønsberg Sjømannsforening på vår generalforsamling den 12.februar 2015.
Vår forening har en meget god annerkjennelse i vår region, og samtidig er vi en viktig kulturbærer og en visjonær aktør for formidlingen av vår stolte historie, og dette viktige engasjementet skal vi ikke bare fortsette med, men vi skal utvide det til nytte og glede for vår tradisjonsrike region.
Som et meget godt eksempel på det ovenstående, er vårt engasjement i Tønsberg Maritime Kulturforum, for å få reetablert et sjøfartsmuseum i Tønsberg, og i skrivende stund har vi stor tro på at dette skal vi få realisert.
Av lokale aktiviteter som fortsetter, vil jeg nevne den store jobben som gjøres for å få digitalisert alle våre styreprotokoller og andre viktige dokumenter.
Vi er i skrivende stund i full gang med forberedelser til ny kontrakt med driverne, vi er i god (?) dialog med Tønsberg kommune for å få hengt opp et skilt med vår gamle logo i gavlen på sørøstveggen på Tollboden. Vi er i sluttfasen av revisjonen av alle våre instrukser og arbeidsbeskrivelser.
Den «Kulturelle Skolesekken» fortsetter med uforminsket styrke, sammen med kulturkomiteen og museumsarkitekt Pål T Sundhell, fortsetter også den dynamiske utviklingen av Tønsberg Sjøfartshistoriske Senter, dvs. vårt fremragende museum som ofte blir betegnet som det fineste i landet!
Vi er i dialog med Tønsberg Havnevesen om å få kjøpt plassen foran Tollboden.(Tollbodbrygga)
Våre tre komiteer fortsetter sitt glimrende arbeid. Tollboden fremstår, både utvendig og innvendig, som en juvel for personer som ønsker å arrangere selskaper, og driverne serverer byens bestsmakende mat.
Bacalaofestivalen arrangeres den 11.juli, og takket være en fremragende innsats fra noen av våre medlemmer, så har dette blitt et etterspurt arrangement i Tønsberg by.
Arrangementskomiteen sørger alltid for at alle våre møter og spiseaftener blir gjennomført stilfullt og ryddig, slik at våre medlemmer kan kose seg og ha det hyggelig sammen med venner.
I skrivende stund så planlegges det en tur til Kiel medio september.
Som eventuelle lesere her på vår hjemmeside (ros til redaktøren) sikkert registrerer, så driver vi en aktiv og til dels oppegående forening til tross for en alder av snart 170 år.
Håper inderlig at vi kan fortsette vårt glimrende samarbeide i året (årene) som ligger foran oss.
Tore Simonsen
Formann
Publisert i kategorien: Formannens side
05.05.14

publisert av Sjomann 05.05.14 14:05


Så er vi godt inne i foreningens 168. år, og aktivitetene er større enn noen gang. Foreningens komiteer fungerer meget bra, og det gledelige er at vi ikke har vanskeligheter med å bemanne komiteene.
Styret i Tønsberg sjømannsforening har i lengre tid diskutert et eventuelt samarbeide med de andre maritime aktørene i Tønsberg havn, og 5. november 2013 ble dette en realitet, da ble Tønsberg Maritime Kulturforum stiftet. Med oss har vi Tønsberg Kystkultursenter /Loggen Kystlag, Stiftelsen Berntine, Vikingskipet ”Saga Oseberg”, D/S ”Kysten” Tønsberg Havnevesen
Og Tønsberg Sjømannsforening. Her er vi 6 aktører som alle i fellesskap skal arbeide for:

”Å fremme- Tønsberg områdets maritime historie og kultur til glede og nytte for lokalbefolkning, næringsliv og besøkende til området”.

Vårt første mål er å få sjøfartsavdelingen tilbake til Slottsfjellmuseet. Museet har i dag ingen maritim utstilling, noe som vi ikke godtar i Norges eldste by og ikke minst sjøfartsby.

Den 22. april ble det holdt et stort møte og idedugnad i sjømannsforeningens festlokale hvor fylkesordfører. Ordførerne i Tønsberg, Stokke og Nøtterøy deltok. Formannen i Vestfoldmuseene deltok også. Et positivt møte hvor vi forventer at Tønsberg igjen vil innta plassen som Norges Maritime Hovedstad.

Noe av det største som har skjedd i Tønsberg Sjømannsforening 168 års historie er at kvinner nå har adgang til medlemskap i foreningen. Vedtaket ble fattet på foreningens 168. generalforsamling 6. februar 2014.

Vårt museum, Tønsberg Sjøfartshistoriske Senter Tønsberg har i 6 år hatt den Kulturelle Skolesekken hvor kommunens 9. klassinger har fått en innføring i seilskuteskipperen, fangstmannen og hvalfangeren Svend Foyns liv, og historien om den moderne hvalfangsten.
Sjømannsforeningens nye tilskudd til skolesekken er filmen om Tønsberg-kokeriet ”Pelagos” en film produsert av Erik Jacobsen, men i sin helhet bekostet av Tønsberg Sjømannsforening.

Arbeidet med oppgradering av museet er i full gang, og museumsarkitekt Pål Sundhell håper å være ferdig med arbeidet i god tid før sommerferien. Museet vil derved bli mer interessant.

Tønsberg Sjømannsforenings bygg Tollboden fremstår også i år som en praktbygning og en stor takk til huskomiteen for deres arbeid med vedlikeholdet av bygningen.

Bacalaofesten er nær forestående, og 12. juli braker det løs. Bacalaokomiteen fikk mye ros for bacalaoen i 2013, og har forsikret oss at den også i år blir en smaksopplevelse. Ta med dere familie, venner og kjente og støtt opp om Bacalaofesten.

Arrangementskomiteen / styret har også planlagt en sommertur i år, og dette blir i begynnelsen av september. Turen i år går til København med DFDS, og opplegget blir museum / bryggeribesøk. Gled dere.
Ønsker våre medlemmer en god varm og hyggelig sommer.

 

Kay O. Myhre
Publisert i kategorien: Formannens side
03.04.13

publisert av Sjomann 03.04.13 11:29


Tønsberg Sjømannsforening har igjen lagt et godt år bak seg, og det har vært stor aktivitet gjennom hele året. Sjømannsforeningen feiret i år sin 167 års generalforsamling, og det er gledelig å meddele at foreningen  er oppegående med stor aktivitet.  Vi er velsignet med at våre medlemmer  har stor dugnadsånd og bemanningen av de forskjellige kommiteer  er foreløpig uproblematisk.

En av de største aktivitetene våre er den Kulturelle skolesekken hvor vi har ca. 500 elever fra det 9. klassetrinn, og aktiviteten foregår i hele april måned. Elevene får et foredrag om seilskuteskipperen, fangstmannen og hvalfangeren Svend Foyn og en film om den moderne hvalfangsten. Våre foredragsholdere synes det er hyggelig og interessant å kunne formidle litt av vår historie til skoleelevene som for øvrig virker interessert og spørrevillige.

Vår neste aktivitet blir bacalao festen 13. juli, og da har vi 30 dugnadsvillige medlemmer i sving. Bacalaofesten har nærmest blitt en tradisjon i Tønsberg, og dette må vi prøve å fortsette med.

I løpet av sommer / høst blir det en liten oppgradering av hvalfangstavdelingen hvor vi samler inn et større billedmateriell fra Syd Georgia.

Det er også planer om å lage en ”Pelagos” film, for pr. i dag finnes det ingen god hvalfangstfilm med ei Tønsberg ”koke”

Tønsberg Sjømannsforening er en kulturbærer som nyter stor anerkjennelse i vår by, og dette må opprettholdes ved at vi finner frem til personer som brenner for historien om byens skipsfart og hvalfangsthistoreie som skapte arbeidsplasser og velstand til vårt distrikt. Er det noen der ute som har lyst til å være med på å fremme vår sjøfart og hvalfangstkultur og bli medlem av Tønsberg Sjømannsforening, så er det bare å ta kontakt med vår forening, og vi kan love en givende og interessant tid.

Styret har en del utfordringer i tiden fremover, og en av de største utfordringene vil være å sikre rekruttering til Tønsberg Sjømannsforening.

 

Kay O. Myhre
Publisert i kategorien: Formannens side
31.10.11

publisert av Sjomann 31.10.11 18:54


Høstens møter er i full gang, både medlemsmøter, spiseaftener og lørdagskaffen i Pelagos-rommet. Alle komiteene er i fullt arbeid. Vi er i gang igjen etter sommerens late dager. Men hva vil skje utover høsten og vinteren, hvor går vi?


Dette er vel et spørsmål de fleste foreningsstyrer stiller seg, ikke bare vi i Tønsberg Sjømannsforening. Hva kan vi gjøre for å holde interessen oppe blant medlemmene våre? Ja, kanskje til og med få en økning i medlemsmassen. Sjømannsyrket er det ikke lenger så mange som søker til. Ungdommen i dag vil ha ordnet arbeidstid på dagtid, tjene godt og være sammen med familie og venner når dagens arbeid er over. Dette har gjennom flere år nå resultert i at rederne har vært nødt til å ansette utlendinger på norske fartøy for å kunne holde driften i gang. Dette resulterer igjen i at vi er på god vei til å få en ”forgubbing” blant norske skipsoffiserer. Dette gir igjen utslag i at gjennomsnittalderen blant medlemmene i sjømannsforeningene rundt om i Norge begynner å bli temmelig høy. Med liten rekruttering blant norsk ungdom til sjømannsyrket, kan vi innen ganske få år møte store problemer med å få inn nye og yngre medlemmer.


Men vi får ikke male hinmannen på veggen riktig ennå. I Tønsberg Sjømannsforening er vi heldige. Vi har en stabil og trofast gjeng som stiller opp på de fleste møter, er med i komiteer og kommer på dugnader når det er behov for hjelp. Men hvor lenge kan vi forvente å ha disse ildsjelene på laget? En eller annen gang vil de bli lei av at det er de samme medlemmene som sier ja hver gang. Derfor må vi forsøke å engasjere de av medlemmene våre som sjelden er på møtene. Vi trenger også nye folk til å være med i komiteer og i styret. Dette arbeidet er både morsomt og interessant, en blir også bedre kjent med medlemmene og det som må gjøres for å få hjulene til å gå rundt i det flotte bygget vårt.


Jeg har derfor en henstilling til dere alle. Kjenner du et medlem eller flere som ikke har vært på våre møter eller spiseaftener på en stund, så må du prøve å overtale vedkommende til å komme. Ta ham gjerne med deg. Det er nemlig en kjensgjerning at hvis du har vært borte fra foreningslivet en lengre stund så er det tungt å komme tilbake, men har du en å gå sammen med så er det lettere. Dette gjelder både stemmeberettige og ikke stemmeberettigede medlemmer. Det er jo litt trist å tenke på at av våre ca 275 medlemmer så er det kun ca. 70 som er aktive. Her bør vi kunne gjøre det mye bedre. Det er riktignok noen av medlemmene som fremdeles er i arbeid, men våre møter begynner ikke før kl. 1900 og det kun 2 ganger i måneden. Dette bør en vel kunne ta seg tid til synes jeg.


Kjenner dere noen som dere mener vil passe inn som medlemmer i Tønsberg Sjømannsforening? Noen som vil kunne hygge seg sammen med oss og som vil tilbringe vår forening nytt blod. Ta kontakt med vedkommende og ta ham gjerne med som din gjest på et av våre medlemsmøter.


Til slutt ønsker jeg dere alle en riktig flott høst og at vi sees ofte på Tollboden.

 

Hilsen formannen

[rediger]
Publisert i kategorien: Formannens side

[hjem] 1-5 av 5