Stemmeberettige Medlemmer

HONNØRMEDLEM

ÆRESMELDEM


Oppdatert 11.10.2017

 

   

Navn

Tittel

   

Ahlquist, Finn

Maskinsjef

   

Andersen, Gunnar H.

Kjøkkensjef
    Andersen, Gunnar Olav Pensjonist
    Andersen, Rune Frank Advokat
   

Andreassen, Henning

Forpleiningssjef

   

Andreassen, Joacim Buch

Overstyrmann

   

Asplin, Trond R.

Siviløkonom

   

Asmyhr, Arne Johan

Diakon

   

Asplin, Trond R.

Siviløkonom

   

Auve, Gunnar

Maskinsjef

   

Bakken, Jarl

Maskinsjef

   

Barstad, Per Harald

Sjøkaptein

   

Bechmann, Arne

Styrmann

   

Bekkavik, Vidar

Maskinsjef

   

Bengson, Gunnar

Statslos

   

Bentzen, Tor Wang

Skipsmegler

   

Berg Iversen, Einar

Maskinsjef

   

Berntsen, Finn

Sjøkaptein

   

Birkeland, Martin

Sjøkaptein

   

Bjønnes, Håkon Nicolai

Sjøkaptein

   

Bjørge, Kåre

Bygn.tekniker

   

Bjørheim, Jon

Sjøkaptein

   

Blindheim, Herman

Sjøkaptein

   

Blaasvær, John Kristian

Maskinsjef

   

Bogre, Svein

Bore obs. leder

   

Bohlin, Odd Christian

Sjøkaptein

   

Bratli, Thomas

Statslos

   

Brekke, Per Georg

Sjøkaptein

   

Brevig, Leif Harald

Lege

   

Brevik, Øivind

Maskiningeniør

   

Brun, Jon

Statslos

   

Brynjulfsen, Ole M.

Sjøkaptein

   

Brynjulfsen, Kim Helge

Sen. Project Manager

   

Bull, Håkon

Maskinsjef

   

Butler Wang, Wilhelm

2. styrmann

   

Byberg, Jon Arnfinn

Orlogskaptein

   

Carlsen, Per Vidar

Maskinist

   

Carlstedt, Dag Ragnar

Sorenskriver

   

Carlstedt, Tor W.

Skadeinspektør

   

Christiansen, Arne

Maskinsjef

   

Christoffersen, Finn-Aage

Sjøkaptein

   

Cimber, Odd

Flykaptein

   

Danielsen, Daniel

Lærer

   

Danielsen Oddmund

Maskinist

   

Drangevåg, Bjørn Willy

Politiavdelingsjef

   

Edøy, Mildrid Beate

Telegrafist

   

Egelandsdal, Bjørn

Styrmann

   

Eilertsen, Reidar

Mønstringssjef

   

Ekeberg, Sverre

Sjøkaptein

   

Ektvedt, Jan

Mekanisk formann

   

Ellefsen, Jan Anders 

Sjøkaptein

   

Ellefsen, Jørgen Anton

Økonomisekr.

   

Ellefsen, Tron

Ingeniør

   

Engø, Roar

Stuert

   

Eriksen, John Arne

Mask. inspektør

   

Eriksen, Hans Edv.

Skipselektriker

   

Erlingsen, Einar Chr.

Redaktør

   

Ervik, Magne Alfred

Stuert

   

Evensen, Steinar

Maskiningeniør

   

Evjen, Per Olav

Skipselektriker

   

Fadum, Gunnar

Hyresjef

   

Falkgård, Fritz

Maskiningeniør

   

Ferreira, Eddy

Stuert

   

Fevang, Sverre

Vedlikeholdsleder

   

Fivelsdal, Stig E. 

Operasjonssjef

   

Fjeld, Arvid

Pensjonist

   

Fjeld, Roar

Styrmann

   

Flatebø, Gunnar

Maskinist

   

Flatebø, Odd Jarle

 
   

Flaatten, Arne

Maskinsjef

   

Follstad, Terje

Sjøkaptein

   

Foyn, Lars Arnt

 
   

Foynes, Bjørn Hanssen

Adjunkt

   

Fredriksen, Hans Christian

Sjøkaptein

   

Gamst, Jan

Maskinsjef

   

Gausaker, Harald

Styrmann

   

Gjerken, Ivar Christian

Maskinsjef

   

Gjeruldsen, Sven

Skipsreder

   

Gjessing, Sven

Sivilingeniør

   

Gjuv, Reinert

Forpl.sjef

   

Glad, Alf

Kommandør

   

Gramer, Ulf

Maskinist

   

Graue, Erik

Befrakter

   

Grønhaug, Sigurd Arne

Lektor

   

Gulbrandsen, Rolf

Sjøkaptein

   

Gurijordet, John

Stuert

   

Gurijordet, Laila

Omsorgsarbeider

   

Hagen, Frode Kristian

Sjøkaptein

   

Halvorsen, Bjørn

Ingeniør

   

Halvorsen, Rolf Roar

Skipselektriker

   

Halvorstad, Gunnar

Sjøkaptein

   

Hansen, Sven A.

Kommandør

   

Hansson, Thomas Jørgen

Megler

   

Haugen, Helge

Statslos

   

Hellman, Kathleen

Radiotelegrafist

   

Hellum Olsen, Ole-Chr.

Tekn. konsulent

   

Henk, Hans-Jürgen

Ingeniør

   

Henningsen, Per

Sjøkaptein

    Henriksen, Henrik M. Ingeniør
   

Henriksen, Per Harald

Styrmann

   

Henriksen, Ragnar

Sjøkaptein

   

Henriksen, Tom Georg

Maskinist

   

Hoen, Jonn

Sjøkaptein

   

Hofer, Frants W. 

Maskinsjef

   

Holbu, Svein Willie

Sjøkaptein

   

Holm, Arnt Olav

Rørleggermester

   

Hopen, Bjørn

Stuert

   

Hundal, Eilif Harald

Sjøkaptein

   

Hustad, Knut Audun

Styrmann

   

Huste, Thomas

Pensjonist

   

Hødnebø, Per E.

Pensjonert lege

   

Høgset, Per Torstein

Ingeniør

   

Høier, Tor Birger

Losbåtfører

   

Haagensen, Kaj

Sjøkaptein

   

Haave, Bjørn

Sjøkaptein

   

Håve, Tor

Gründer

   

Igelkjøn, Kjell

Rederiinspektør

   

Isaksen, Bjørn

Havnekaptein

   

Jahre, Egil

Statslos

   

Jakobsen, Odd

Maskinsjef

   

Jakobsen, Trond

Teknisk direktør

   

Jensen, Svend Erik

Sjøkaptein

   

Jenssen, Svein Harald

Elektriker

   

Joensen, Johannes

Sjøkaptein

   

Johannessen, Sverre

Stuert

   

Johansen, Jahn

Sjøkaptein

   

Johansen, Arne Kjell

Bokbindermstr.

   

Junge, Ole Johan

Ingeniør

   

Karlsen, I. M. Renate Bartsch

Sjøkaptein

   

Karlsen, Tor Henrik

Sjøkaptein

   

Kjettorp, John-Erik

Daglig leder

   

Kjørboe, Johan Frithjof

Kjøpmann

   

Kleppan, Hans-Jakob

Offshore Installation Manager

   

Kobbenes, Odd-Lasse

Sjøkaptein

   

Korsane, Sverre Bjørn

Stuart

   

Kristensen, Jarl Martin

Sjøkaptein

   

Kristensen, John-Kristian

Direktør

   

Kristensen, Rolf Konrad

Adjunkt

   

Kristiansen, Eugen Erling

Pensjonist

   

Kristiansen, Kåre

Maskinist

   

Kristiansen, Odd

Forr.fører

   

Kristiansen, Sven Oscar

Teknisk sjef

   

Kristoffersen, Agnar

Maskinsjef

   

Kristoffersen, Kåre

Mont./maskinist

   

Kvam, Ivar

Skipsingeniør

   

Kværnø, John Arne

Produj.tekn. offshore

   

Lande, Jan Ove

Pensj. SAS. kaptein

   

Langholm, Hans Kurt

Sjøkaptein

   

Larssen, Axel

Dispasjørkandidat

   

Lassegård, Peder Ole

Sjøkaptein

   

Lee, Konrad

Sjøkaptein

   

Lekva, Jan S.

Maskinsjef

   

Lervik, Vera Synnøve

Pensjonist

   

Lia, Svein

Telegrafist

   

Lien, Gunnar

Sjøkaptein

   

Lilleby, Helge

Overlege

   

Lindhjem, Jack Ludvig

Radio offiser

   

Lorentzen, Sven

Mar. elektro/autom. ing.

   

L'Orsa, Arnulf

Skipsmegler

   

Ludvigsen, Lars

Kokk

   

Lüders, Jan Alfred

Sjøkaptein

   

Lystand, Sven O.

Sjøkaptein

   

Maier, Kurt

Sjøkaptein

   

Mangård Olsen, Oddvar

Maskinsjef

   

Mathiassen, Olaf

Pensjonist

   

Mathiesen, Olav Eirik

Kjemiingeniør

   

Meiklejohn, James

Direktør

   

Myhre, Henry

Havariinspektør

   

Myhre, Kay O. 

Sjøkaptein

   

Myrlund, Steivin

Maskinsjef

   

Ness, Per, 

Sjøkaptein

   

Nesse, Einar Alf

Pensjonist

   

Nielsen, Per Sverre

Sjøkaptein

   

Nilsen, Henning

Maskinist

   

Nilsen, Olav

Maskinsjef

   

Nilsson, Arne

Sjøkaptein

   

Norberg, Bård

Sjøkaptein

   

Nordfjellmark, Karl

Sjøkaptein

   

Nordfjellmark, Sigfrid

Advokatsekretær

   

Nordlien, Knut J.

Inspektør

   

Nymoen, Svein Ivar

Sjøkaptein

   

Olsen, Arnulf

Ingeniør

   

Olsen, Kjell D. 

Maskinsjef

   

Olsen, Ole

Maskinsjef

   

Olsen, Ole Jacob H.

Maskinsjef

   

Olsen, Reidar K. 

Kontorsjef

   

Olsen, Tommy

Komm.kaptein

   

Olsen, Rolf Kihle

Maskinsjef

   

Opthun, Sigmund

Driftsjef

   

Ottestad, Nils Terje

Utviklingssjef/daglig leder

   

Pedersen, Anne-Brit

Radio offiser

   

Pedersen, Arne Eilif

Maskinsjef

   

Pedersen, Trond Moell

Sjøkaptein

   

Presterud, Trond

Sjøkaptein

   

Presterud, Trond Wilhelm

Driller

   

Pettersen, Tormod

Siv.ing.

   

Rasmussen, Kåre

Stuert

   

Riksen, Eivind Normann

Sjøkaptein

   

Rindal, Terje

Markedskonsulent

   

Ringstad, Eigil

Restaurantør

   

Risvold, Jan 

Maskinist

   

Rosenhave, Per-Einar

Maskinsjef

   

Rud, Bjarne

Modellbygger

   

Rusten, Eivind

Statslos

   

Røed, Thorbjørn

Tekn. Sjef

   

Røed, Knut Harald

Maskinist

   

Rønneberg, Odd

Sokneprest

   

Rønning, Rolf

Sjøkaptein

   

Røsand, Pål Kenneth

Skipsingeniør

   

Samnøy, Svein

Skipsfører

   

Sandquist, Svein

Elektriker

   

Schei, Arnstein

Statslos

   

Schrader, Olaf

Maskinsjef

   

Siltvedt, Hans Christian

Maritim inspektør

   

Simensen, Hans Willy

Sjøkaptein

   

Simonsen, Tore

Sjøkaptein

   

Simonsen, Vera Gram

Lærerassistent

   

Simonsen Bekkevar, Svein A.

Maskinsjef

   

Sivertsen, Erling

Maskinist

   

Sivertsen, Erling

Sjøkaptein

   

Skredsvig, Even

Radiotelegrafist

   

Skuterud, Terje

Tollrevisor

   

Smith, Tor

Maskinist

   

Solberg, Didrik

Sjøkaptein

   

Sollien, Ketil

Marine Manager

    Solvang, Knut Johan

Maskinsjef

   

Solø, Kjell

Sjøkaptein

   

Staheli, Henry

Nybygningsinspektør

   

Steen Nilsen, Rolf

Hovmester

   

Stensli, Per

Vice president

   

Strøm-Olsen, Leif

Boreleder

   

Sundby, Jan Willy

Tekniker

   

Svanekil, Erik

Pensjonist

   

Svennar, Per

Havnefogd

   

Sæther, Eva

Telegrafist

   

Sæterlid, Knut

Maskinist

   

Sørensen, Oddbjørn

Maskinsjef

   

Tancred-Hansen, Knut Henning

Komm. kaptein

   

Thorstensen, Inge

Skipsmegler

   

Thue, Trygve

Pensjonist


Ikke-Stemmeberettige Medlemmer

Navn

Tittel